Publicatie-
datum:

10 juni 2020

Publicatiedatum: 10 juni 2020
Onderwijs en samenleving

De wereld verandert snel op het moment, zeker in het PO. In maart gingen de scholen dicht, in mei weer gedeeltelijk open en nu krap een maand later, mogen de deuren weer helemaal van het slot. “Zo’n volle klas, niemand is het meer gewend,” zegt schoolleider Hanneke de Frel van Octantschool De Vlinderboom in Pijnacker.” Het is inspannend en echt weer even schakelen, zegt ze. Ook voor de kinderen. “Zij hebben veel persoonlijke aandacht gekregen de laatste tijd, ook thuis. Die moeten ze nu delen met anderen. En er zijn weer regels, daar moeten ze ook opnieuw inkomen.”

Kwetsbare groep keert terug

De formatie heeft de schoolleider “gelukkig” rond kunnen krijgen. Dit mede doordat een leerkracht van 72 jaar uit de kwetsbare groep die eerst wegbleef, er nu bij de volledige opening weer bij is. “Zij had eerst haar twijfels, maar na een paar weken afgewacht te hebben, en na overleg thuis, wilde ze toch graag weer komen.” Het hele team is blij om de groepen weer compleet te hebben, vertelt de Frel. Maar toch is de angst voor besmetting nog niet helemaal weg volgens haar. “Zeker bij de leerkrachten van groep 1 en 2 speelt het een rol. Anderhalve meter afstand houden van kleuters is gewoon heel lastig, die zijn dat sowieso zo weer vergeten en begrijpen het ook niet goed.”

“Daarom ben ik afgelopen week speciaal met deze leerkrachten gaan zitten, met de vraag: wat hebben jullie nodig om je werk zo stressvrij mogelijk te doen? Daar kwam uit dat we een nieuwe brief aan de ouders hebben opgesteld met een lijstje waarmee ze kunnen helpen om het fysieke contact te beperken. Denk aan makkelijke kleding aantrekken bij de kinderen, schoenen die niet gestrikt hoeven te worden, eenvoudig te openen drinkbekers meenemen etc. De bedoeling is dat de kinderen elkaar zoveel mogelijk helpen, zodat de leerkrachten de fysieke contacten tot een minimum kunnen beperken, volgens de richtlijnen.”

Klas naar huis gestuurd

Verder is de bezetting als vóór Corona zegt de schoolleider. “Het is en blijft kantje boord. Vorige week was er iemand ziek, toen hebben we de klas naar huis moeten sturen, maar dat was voorheen ook al.” Datzelfde geldt voor de HSN-scholen in Nijkerk, waar het ook allemaal “net gelukt is”. Algemeen directeur Marco van der Zwaard: “Na de opening in mei hadden we aanvankelijk zo’n tien medewerkers; leerkrachten en onderwijsassistenten, die het niet aandurfden om voor de klas te staan. Maar inmiddels is het merendeel daar op terug gekomen. Zij hebben het nu een paar weken kunnen aankijken en hebben gezegd: we komen weer. Maar het blijft krap, want als er nu iemand ziek wordt, betekent dat wel meteen dat we een klas naar huis moeten sturen.”

Het tij gekeerd

Op De Don Sarto in Tilburg hebben ze wel te maken met uitval, door onder meer verkoudheid, “maar we hebben het kunnen oplossen doordat parttime leerkrachten tijdelijk meer uren draaien en door inzet van een LIO-leerkracht,” zegt schoolleider Nikkie van Groenendaal. Ook op De Veerkracht in Amsterdam kreeg schoolleider Atie van der Vlist het voor elkaar. Daar is de formatie zelfs beter op orde dan vóór Corona, zegt zij. “We hebben afgelopen jaren echt zware tijden gehad met langdurig zieken. Ook vertrokken er leerkrachten omdat ze de wijkproblematiek hier te lastig vonden. We hebben daardoor een lange periode met veel invalkrachten gewerkt.”

Maar wat blijkt volgens haar? “Ik denk dat leerkrachten aan meer bezinning zijn toegekomen afgelopen periode. Want wij hebben er sinds kort een leerkracht bij die hier in de wijk al les gaf, op een school die niet bij haar paste. Zij wilde graag weer op een christelijke school werken. En dan hebben we er ook nog drie zij-instromers bijgekregen.” Echt heel bijzonder hoe het tij ineens keren, zeker in Amsterdam waar veel scholen met tekorten kampen, zegt ze. “Daardoor kunnen we nu eindelijk weer structureel aan het team bouwen.”

Plexiglas

Ook op De Veerkracht zijn de leerkrachten uit de kwetsbare groep die aanvankelijk wegbleven, inmiddels teruggekeerd. “Mede op aanraden van de bedrijfsarts die gezegd heeft: ga maar weer. Bij een iemand hebben we wel plexiglas om het bureau geplaatst om het besmettingsgevaar weg te nemen. Maar het hele team heeft er zin om naar een mooi einde van het schooljaar toe te werken.”

Gerelateerde berichten