Publicatie-
datum:

11 maart 2021

Publicatiedatum: 11 maart 2021
Identiteit Onderwijs en samenleving Onderwijskwaliteit

Eerder publiceerden de profielorganisaties een verkiezingsmanifest, waarin de ruimte voor scholen om vanuit hun diversiteit en eigenheid kwalitatief goed onderwijs te bieden wordt uitgewerkt in drie belangrijke punten:

  1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief.
  2. Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte.
  3. Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven.

De aandacht van politieke partijen voor bovengenoemde punten verschilt flink. Dat blijkt uit een analyse die de profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VGS, VBS en ISBO hebben gemaakt aan de hand van het manifest en de verkiezingsprogramma's van alle dertien zittende partijen. De verkiezingsprogramma’s van D66 en ChristenUnie hebben veel oog voor de punten uit het manifest, de verkiezingsprogramma’s van partijen als 50PLUS, PVV en FvD daarentegen weinig.

Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief

Onderwijskwaliteit wordt vaak uitgedrukt in termen van doelmatigheid en effectiviteit. Hierdoor raakt de pedagogische opdracht van scholen op de achtergrond. Het is volgens de profielorganisaties daarom nodig dat de balans wordt hersteld waardoor scholen nog meer in staat worden gesteld te werken aan goed onderwijs. De verkiezingsprogramma’s van D66, ChristenUnie, PvdA, SGP en DENK zijn hier het meest expliciet over.

Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte

De kern van de pedagogische ruimte zit in de relatie tussen de leerling en leraar. Scholen worden ook in de komende jaren geconfronteerd met een lerarentekort. Naast structurele investeringen en regionaal maatwerk is in de komende periode inzet nodig om de professionele pedagogische ruimte te vergroten. Partijen als CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben in hun programma’s daar de meeste aandacht voor. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de aandacht voor de schoolleider als onderwijskundig en pedagogisch leider.

Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven

De profielorganisaties geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is ongeacht talent of beperking. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. Welke partijen verwoorden in hun programma’s de ruimte voor scholen om meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs? CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie besteden daar in hun verkiezingsprogramma’s de meeste woorden aan.

Infographic

Toelichting

Deze infographic laat zien welke partijen in hun verkiezingsprogramma aandacht besteden aan de gezamenlijke speerpunten van de profielorganisaties– en welke niet. De profielorganisaties geven nadrukkelijk geen stemadvies, maar willen het onderwijsveld inzicht bieden in de aandacht die partijen geven aan voor ons belangrijke punten voor het onderwijs.

De onafhankelijke profielorganisaties Verus, VBS, VOS/ABB, VGS en ISBO vertegenwoordigen de volledige breedte van de onderwijssector. Op basis van een aantal gezamenlijke standpunten voeren de profielorganisaties zowel in de politiek als in het onderwijsveld het gesprek om ruimte te vragen voor scholen om vanuit diversiteit en eigenheid goed onderwijs te kunnen bieden.

Download hier de infographic op volledige grootte.

Gerelateerde berichten