Publicatie-
datum:

4 juli 2019

Publicatiedatum: 4 juli 2019
Identiteit

Dat de politiek fors wil ingrijpen in passend onderwijs werd vorige week al duidelijk tijdens het algemeen overleg. Vandaag dienden de Kamerleden moties in waarover vanavond gestemd wordt.

Het moet niet uitmaken waar je woont

VVD en GroenLinks dienden samen een motie in om te laten onderzoeken of er een verband is tussen de kwaliteit van samenwerkingsverbanden en de invloed van bekostiging en verevening. Leidt een negatieve verevening tot minder aanbod? En dus: maakt waar je woont (en onder welk samenwerkingsverband je valt) uit voor de kwaliteit van passend onderwijs die je krijgt?

Het ziet er naar uit dat deze motie wordt aangenomen.

Een motie van de SP om een norm voor landelijke basisondersteuning in te voeren, werd door minister Slob afgewezen.

Samenwerkingsverbanden onder curatele

Voor augustus zouden samenwerkingsverbanden met geld op de plank dat geld naar hun scholen moeten overmaken, zo klonk het vorige week in de Kamer. Deze week hebben de Kamerleden minder haast maar ze willen alsnog flink ingrijpen op de financiën van de samenwerkingsverbanden. GroenLinks en D66 willen dat samenwerkingsverbanden geen geld op de bank mogen laten staan als dat niet noodzakelijk is. Geld hoort in de klas.

Minister Slob zegde toe dat hij de inspectie laat controleren of geld van samenwerkingsverbanden wel zoveel als mogelijk wordt ingezet in de klas. Daarmee zet hij de samenwerkingsverbanden onder curatele als het gaat om hun geld op de bank.

Een motie van GroenLinks dat er helemaal geen geld bij het samenwerkingsverband mag zijn, werd ontraden.

Hoogbegaafden

Een andere kansrijke motie werd door VVD ingediend. Die bepaalt dat hoogbegaafden overal dezelfde rechten op passend onderwijs moeten krijgen en ouders daarbij niet gevraagd mag worden mee te betalen.

Gerelateerde berichten