Publicatie-
datum:

17 februari 2021

Publicatiedatum: 17 februari 2021
Burgerschap Identiteit

Deze week werd het startschot gegeven voor het nieuwe project Verkiezingen en Democratie 2021 op de mbo-instelling ROC Friese Poort. ‘’We willen studenten hiermee het inzicht geven dat het belangrijk is om mee te doen in de samenleving én om je stem te laten horen’’, vertelt Koen Vos, practor Brede Vorming.

Om het project zo goed mogelijk van start te laten gaan, hebben docenten vorige week al een webinar gevolgd om deze burgerschapslessen met verve te kunnen geven. Het doel? Toekomstige studenten te laten zien dat ze niet enkel op een beroepsopleiding zitten om een vak te leren, maar ook om te leren hoe het leven in elkaar zit. ‘’We leiden niet alleen op voor een diploma, maar voor het leven’’, zegt Vos.

Wachtkamer van de samenleving

De verkiezingen zijn een mooie manier om de jongeren bij deze samenleving te betrekken, zo vindt het ROC. ‘’Als wij jonge mensen blijven zien als diegenen die in de wachtkamer van de samenleving zitten te wachten totdat ze mee mogen doen, dan wordt het des te lastiger voor hen om daaruit te komen. Daarom stimuleren we studenten te staan en hun geluid te laten horen omtrent zaken die ertoe doen. Participeren is voor nu, niet voor later. Zij mogen ook hun stem laten horen.’’

En die stem laten horen, dat gebeurt op 17 maart tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop hiernaartoe focust het ROC met dit project op digitale weerbaarheid, informatieverzameling, beïnvloeding en nepnieuws. ‘’Het les krijgen in kritisch denken’’, legt Vos uit. ‘’Je ziet dat de manier waarop jongeren in de digitale levenssfeer verblijven, gaandeweg groter wordt. Wij hebben dus alle redenen om hun digitale weerbaarheid te versterken en bewustwording te creëren van wat er allemaal speelt.’’

Roc friese poort

Misleidende informatie

Dit gebeurt door de studenten onder te dompelen in allerlei opdrachten en testen waarin ze kunnen ontdekken hoe de informatievoorziening rondom de verkiezingen werkt. Denk aan het ophalen van betrouwbare en onafhankelijke informatie om een mening te vormen over een politieke partij en leren hoe politieke partijen met micro-targeting werken. ‘’We willen ze ook wegwijs maken in het hele idee van beïnvloeding en misleidende informatie. Dat als je in een bepaalde bubbel zit waar je je informatie van specifieke bronnen vandaan haalt, het lastig is om hieruit te komen en een ander geluid aan te horen.’’ Daarom wordt er ook ingegaan op bronnen die studenten kunnen raadplegen en bij welke bronnen zij een gezonde achterdocht moeten hebben.

Verder krijgen de studenten les over wat desinformatie en digitale privacy met de komende verkiezingen te maken hebben. ‘’Denk aan een proefje waarmee zij hun eigen gedrag op internet kunnen raadplegen. Een collega van mij gaat met hen aan de slag om op een luchtige manier te laten zien welke informatie zij de wereld insturen’’, zegt Vos. Vaak levert dat nog verrassende resultaten op, zo licht de practor toe.

Afsluitend aan het project is er een heus ‘verkiezingsfeest’, waarbij het mbo-instituut het gevoel dat een democratie met elkaar zijn een feestelijk verhaal is, wil versterken. ‘’Onze locaties waar ook stembureaus zijn, zullen we een feestelijk tintje geven. Want we moeten vieren dat dit uniek is, dat je in een land woont waar je je stem mag laten horen. Dus kom uit die wachtkamer!’’

Practoraat Brede Vorming

Overigens wordt er op ROC Friese Poort ook aan andere maatschappelijke projecten gedaan. Zo ook rondom de veertigdagentijd. Oftewel: veertig dagen de tijd, zoals ROC Friese Poort het noemt. ‘’Het gaat eigenlijk om dat je veertig dagen de tijd hebt om iets te doen. Bijvoorbeeld de ander op te zoeken of je smartphone weg te leggen. Het gaat om eigentijdse bezinning. Je hebt veertig dagen de tijd om dingen te doen en zien die je enkel ziet als je je ogen open doet en naar buiten kijkt’’, zegt Vos.

Ook gaan alle locaties van het ROC aan de slag met de waarde solidariteit. Want, de school stelt elke twintig weken een nieuwe waarde centraal. Deze periode is dat toevallig solidariteit. ‘’Wij stimuleren de beweging van solitair naar solidair. Juist nu is dit erg belangrijk: van alleen naar samen. In twintig weken ontdekken de studenten wat het betekent om iemand een steuntje in de rug te geven, te supporten en achter anderen te staan’’, vertelt Vos. Een drukke periode voor de studenten, maar wel heel relevant. ‘’Want het doel van het onderwijs is niet om zo hoog mogelijke cijfers te halen, maar om je thuis te voelen in de samenleving zonder telkens aan je eigen ik te denken’’, sluit Vos af.

Bekijk hier de animatievideo van ROC Friese Poort over het practoraat Brede Vorming.

Gerelateerde berichten