Publicatie-
datum:

7 april 2022

Publicatiedatum: 7 april 2022
Onderwijs en samenleving Samen besturen

BMS Onderwijs heeft nadrukkelijk in haar visie dat elk kind en ouder welkom is op de school. Zo geldt dat ook voor de Oekraïense kinderen. Over de centrale schoolopvang zijn inmiddels regiobreed al afspraken gemaakt, waardoor in Grou op 11 april een groep van veertig leerlingen instroomt. Op drie andere scholen in Workum, Wolvega en Harlingen worden vanuit particuliere initiatieven leerlingen opgevangen.

Dat de scholen in de omgeving van Friesland snel hebben kunnen schakelen over de opvang, is door de nauwe samenwerking met besturen en de gemeenten in de regio. ‘’Door het samen te doen, ben je meer in staat bij te dragen aan het hogere doel. Maar dat vergt wel van jou als bestuurder dat je niet alleen maar kijkt naar wat goed is voor je eigen scholen, maar overstijgend kijkt naar wat goed is voor heel de regio.’’

Centrale opvang

Ondanks de samenwerking met collega-bestuurders en de gemeenten, is de opvang geen makkelijke klus. Onder meer het lerarentekort is het blijvend probleem. ‘’Elke school heeft te maken met tekorten aan leerkrachten. Door gemeenschappelijke werving vanuit BMS Onderwijs, PCBO Leeuwarden en stichting Proloog zijn er inmiddels zo’n tachtig brieven binnengekomen.’’ Zo krijgen de veertig Oekraïense leerlingen straks les met aparte bezetting van leerkrachten, die op hun beurt door IB’ers en traumaspecialisten worden ondersteund.

Er is bewust gekozen om deze kinderen eerst centraal op te vangen. ‘’We weten namelijk niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang deze leerlingen blijven. Ook is het de vraag of we straks een nog grotere golf van leerlingen voor opvang over ons heen krijgen. Dan gaan we ons ook buigen over het huisvestingsvraagstuk.’’

Specialisten

De leerlingen die binnenkort op de scholen in Friesland beginnen, krijgen eerst de kans om rustig op school te wennen. Zo is het de bedoeling dat zij de week voorafgaand aan 11 april samen met hun ouders op intake komen. ‘’Dit is om ze welkom te heten en ook gesprekken met de ouders te voeren. Ook maken zij gebruik van de expertise en programma’s van LOWAN en zijn er Oekraïense studenten aan NHL Stenden die fungeren als tolk. ‘’Daaraan merk je vanuit heel de regio dat de bereidheid tot ondersteuning heel groot is.’’

De bestuurders onderzoeken eveneens wat er mogelijk is met het aanstellen van Oekraïners die al in Nederland wonen. De wet- en regelgeving op het gebied van leerkrachten en onderwijsassistenten is daar niet al te flexibel is. ‘’Deze bijzondere omstandigheden vragen wel flexibiliteit en bijzondere oplossingen. Het zou mooi zijn als we deze doelgroep versneld kunnen inzetten.’’

Ook jullie verhaal kwijt?

In het vorige deel van deze reeks kwam Nico de Haas van stichting Prisma in Almere aan het woord over de onzekerheden en flexibiliteit die opvang van Oekraïense kinderen met zich meebrengt. Wil jij ook je verhaal of visie hierover delen? Mail dan naar [email protected].

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten