Publicatie-
datum:

12 mei 2022

Publicatiedatum: 12 mei 2022
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Dat er nu een aantal Oekraïense leerlingen in Bladel op school is begonnen, betekent absoluut niet dat het werk erop zit. ‘’Je blijft bezig met meubels regelen en personeel werven’’, vertelt projectleider Geert van Glabbeek, die samen met haar team hard heeft gewerkt om deze onderwijslocatie op 9 mei te openen.

Daar ging behoorlijk wat werk aan vooraf. Op 24 maart zaten alle wethouders en schoolbestuurders van het samenwerkingsverband PO De Kempen samen om de situatie te bespreken. Daarop zijn een regieteam met bestuurders en twee projectteams met beleidsadviseurs van gemeenten en NT2 specialisten uit het onderwijs opgezet die twee onderwijslocaties in De Kempen en de A2-gemeenten moesten regelen. Een afvaardiging van het regieteam neemt deel aan regiegroep Centrale Onderwijs Locaties van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.

Jeugdhulp en onderwijs

Mede dankzij de geoptimaliseerde samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs heeft SWV PO De Kempen snel kunnen schakelen met de opzet van de centrale onderwijslocatie in Bladel voor de Kempengemeenten en in Maarheeze voor de A2-gemeenten. In Bladel zijn twee groepen, die ongeveer evenredig zijn verdeeld. Eentje met 4 tot 8-jarigen, en eentje met 8 tot 12-jarigen. In totaal kunnen er nu veertig leerlingen voor vier dagen per week op school terecht.

‘’Dagelijks zijn er vijf onderwijsprofessionals op school aanwezig. Drie daarvan zijn docenten uit Oekraïne, twee daarvan zijn Nederlanders. Zo zorgen we er in ieder geval voor dat de kinderen elke dag dezelfde Oekraïense juffen zien’’, vertelt Van Glabbeek. Vanwege het lerarentekort was het iets lastiger om Nederlandstalige onderwijsprofessionals te vinden. Vandaar dat een van de professionals ook een logopedist is die zich kan richten op taalontwikkeling- en klanken met de Oekraïense kinderen.

Lesinhoud

Onderwijsinhoudelijk krijgen de kinderen voor een derde les in het Oekraïens en Engels, een derde staat in het teken van Nederlands les, en weer een derde staat in het teken van sport, welzijn en creativiteit. ‘’Vooral deze eerste week ligt het zwaartepunt op groepsvorming, veiligheid en elkaar leren kennen. Zo hebben we deze week verlaat aandacht besteed aan Moederdagcadeautjes en hebben we net zoals aan het begin van het schooljaar een verjaardagskalender door de klas opgehangen’’, vertelt Van Glabbeek.

De dynamiek tussen de Nederlandse en Oekraïense leerkrachten zit ook goed, meent Van Glabbeek. Zo is het de uitdaging om tussen beide gewoontes in lesgeven een middenweg te kiezen. In Oekraïne slapen jonge schoolkinderen tussen de middag nog, dat in Nederland ook over wordt genomen. ‘’De uitdaging zit ‘m erin dat je tot een soort afsprakensysteem komt dat voor iedereen werkt.’’

Verder wordt er voor extra traumaondersteuning gebruikt gemaakt van een energetisch coach die deskundig is op het gebied van oorlogstrauma’s. ‘’Zij is hier een aantal momenten in de week aanwezig en gaat met de kinderen aan de slag. Je ziet hierbij ook al verdriet. En in het spelenderwijs zie je ook wat er leeft in hun hoofd. Zo spelen ze samen oorlogje’’, vertelt ze.

Creativiteit

Het lijkt voor SWV PO De Kempen nu allemaal op rolletjes te lopen wat betreft de opening van de Centrale Onderwijs Locaties. Toch blijft de toekomst onzeker. ‘’Vanuit de regiegroep hebben we besloten dat we dit in ieder geval tot de zomervakantie doen. In de tussentijd buigen we ons over wat we in het schooljaar van 2022/2023 doen voor deze leerlingen’’, laat Koelewijn weten.

Deze onzekerheid vraagt veel flexibiliteit en omgaan met verandering. Maar Koelewijn heeft er de volste vertrouwen in dat de teams hier goed mee omgaan. ‘’Er is creativiteit en doorzettingsvermogen voor nodig. Dan is er veel meer mogelijk dan je denkt. We hebben de juiste groep mensen bij elkaar gekregen van de samenwerkende gemeenten en schoolbesturen, dat is fantastisch. En als je hen het vertrouwen geeft het goede te doen voor kinderen, dan nemen zij vanuit hun intrinsieke motivatie hun verantwoordelijkheid.’’

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten