Publicatie-
datum:

13 januari 2021

Publicatiedatum: 13 januari 2021
Juridisch

Onlangs heeft OCW een conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarin geregeld wordt dat de pabo opgesplitst wordt in een specialisatie voor het jonge en het oudere kind. Daarmee wil het kabinet stimuleren dat meer mannen naar de pabo gaan en voor de klas komen te staan. Ook is de hoop dat er meer doorstromers komen van het mbo naar de pabo. De reguliere pabo blijft overigens gewoon bestaan. De wet ligt nu voor ter internetconsultatie, zodat burgers en belangengroepen kunnen reageren op het wetsvoorstel.

Ook Verus is, net als de PO-Raad, kritisch op dit wetsvoorstel en roept haar leden dan ook op om de internetconsultatie in te vullen. Je hebt hiervoor tot en met 31 januari 2021 de tijd.

Gerelateerde berichten