Publicatie-
datum:

9 maart 2022

Publicatiedatum: 9 maart 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Verus wil met deze informatie bekijken of het nut en noodzaak heeft om haar dienstverlening verder uit te diepen om zo zijn leden op dit dossier nog beter te kunnen ondersteunen. Daarnaast krijgt Verus graag inzage in de omvang van het probleem.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze vraag of andere aanbestedingsgerelateerde vraagstukken kun je opnemen met dhr. Joost Rog, sr. Inkoop- en aanbestedingsadviseur bij Verus.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten