Publicatie-
datum:

4 november 2020

Publicatiedatum: 4 november 2020
Bedrijfsvoering

Deze bijeenkomsten haakten onder meer in op welke ontwikkelingen in de samenleving en ons onderwijs belangrijk zijn voor onze vereniging. Ook werd er gepraat over de rol van Verus, wat er nog mist in het beleidsplan, de toekomstverwachtingen en hoe leden betrokken zijn én blijven bij de vereniging.

In sessies op 17 en 18 september jl., waarvoor een afvaardiging van de ledencommissies uitgenodigd was, en een bijeenkomst op 9 oktober voor alle leden, kwamen deze punten aan bod. In alle sessies werden de drie kernthema’s van Verus: Vrijheid van onderwijs, geïnspireerd goed onderwijs en het vereniging-zijn door de leden als herkend en ondersteund gevonden.

Actuele ontwikkelingen

Ook bleken actuele thema’s als omgaan met diversiteit, de betekenis van Geïnspireerd Goed Onderwijs (GGO), inclusiviteit, verschillen waarderen en maakbaarheid door hen als belangrijke onderwerpen voor Verus gezien. Verus ambieert op al deze terreinen een herkenbare eigen inbreng die iets toevoegt aan het maatschappelijke debat.

Ook het belang van de pedagogische opdracht werd meerdere malen benoemd. De leden zien hier graag meer balans: de kwalificerende en socialiserende taak van onderwijs moeten ingebed zijn in een visie op een praktijk van persoonsvorming. Eveneens vonden zij dat waardengedrevenheid bij elk thema naar voren moet komen. Dit maakt het volgens hen Verus-specifiek.

De rol van Verus

De leden zien graag dat Verus de leden voedt en inspireert in de betekenisgeving van het onderwijs. Ze willen dat Verus zich richt op de dienstverlening, verbinding, inspiratie en lobby. Als verbeterpunten geven zij mee dat we een vereniging zijn van een rijk onderwijsaanbod & vorming, dat we het mooie uitdragen én aansprekend zijn voor alle lagen in een schoolorganisatie.

De leden in de bijeenkomst van 9 oktober vulden dit aan met dat Verus meer onderscheidend in waardengedrevenheid en menselijkheid mag zijn. Het dwars durven te denken en de ruimte claimen op een aansprekende manier.

Betrokkenheid

En hoe we de leden hierbij betrekken? Volgens de leden ligt dat in het vroegtijdig betrekken van leden in co-creatie, denkprocessen, positiebepaling en netwerken. Ook de nieuwe generatie bestuurders, schoolleiders en docenten moet hierbij niet worden vergeten. Verus is een gemeenschappelijk huis waar mooie voorbeelden en een inspiratiebronnen van kennis en visie gedeeld en uitgewisseld worden. Voor de leden betekent dit dat we bij Verus allemaal samen zijn. Dat iedereen de verantwoordelijkheid krijgt om mee te denken én te doen, om zo samen kleur te bekennen.

Voor vragen of verdere informatie over dit strategisch beleidsplan, neem dan contact op met Marijke Floris.

Gerelateerde berichten