Publicatie-
datum:

16 februari 2022

Publicatiedatum: 16 februari 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Verus werkt mee aan een onderzoek onder schoolbestuurders om de invloed van meritocratie in het onderwijs in kaart te brengen. Doe jij ook mee?

Jamie Bierhoff (29) doet voor de master Bestuurskunde aan de VU in Amsterdam onderzoek naar op welke wijze schoolbestuurders gevolgen van het meritocratisch ideaal ervaren in het onderwijs. Omdat bij Verus dit thema ook op de agenda staat, werken wij graag mee aan het onderzoek. Jamie komt graag in contact met bestuurders in het VO die geïnteresseerd zijn om hierover in gesprek te gaan. De interviews zullen in maart en april digitaal plaatsvinden.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten