Publicatie-
datum:

22 juni 2022

Publicatiedatum: 22 juni 2022
Identiteit Onderwijskwaliteit Samen leven

Op het Greijdanus wordt brede vorming vanuit vier perspectieven benaderd: leren over jezelf, ontdekken via klasgenoten, leren over de samenleving en leren over je wereldbeeld. ‘’En bij ons benaderen we dit natuurlijk vanuit het christelijke wereldbeeld: met God en rentmeesterschap. Dat levert met de leerlingen heel veel gesprekken op’’, vertelt Vogelzang. Zo vertelden twee leerlingen van 14 tijdens de openbare les van Vogelzang over hun ervaringen van brede vorming op school. Want, het onderzoek naar brede vorming doet het Auctoraat met én voor docenten en leerlingen.

‘’Zo hebben we op Greijdanus een grote avond, waarbij tientallen jongeren betrokken zijn bij het uitvoeren van een toneelstuk. De kostuums, het decor en de muziek is gemaakt met en voor leerlingen. Dat is een heel recent voorbeeld van brede vorming, waarbij de spijker op de kop wordt geslagen. Een van de 14-jarigen zei dat in mijn lessen scheikunde veel voorbeelden vanuit de praktijk voorbijkomen. Zo gaat het onder meer over hoe we milieubelasting en de uitstoot van CO2 kunnen verbeteren, met allerlei inzichten op welke manieren je dit kunt doen. Zo halen we het perspectief van de samenleving de les in.’’

Reflecties

Met de gesprekken die uit deze lessen en vanuit andere vormen voortkomen, wordt er expliciet en systematisch aandacht gegeven aan brede vorming. ‘’We leiden natuurlijk op voor een diploma, maar zodra je dat hier op het Greijdanus op zak hebt, krijg je ook een portfolio mee met je eigen reflecties. Vanaf de brugklas tot het examenjaar reflecteren leerlingen vanuit de eerder genoemde vier perspectieven van brede vorming’’, legt Vogelzang uit.

Met het Auctoraat zet het Greijdanus nog een stap verder met het onderzoek doen naar de effecten van brede vorming en vernieuwen waar nodig. ‘’Door onderzoek te doen in én met de praktijk, hopen we een bijdrage hieraan te leveren. We hebben deels de kennis in huis, maar ook de hulp van hbo’s en universiteiten nodig. We hebben de klus om jonge mensen zo goed mogelijk de wereld in te helpen, maar we willen wel graag extra expertise gebruiken om de kwaliteit van onze onderzoeken te verbeteren.’’

Ondersteunen

Dankzij de ‘openbare les’ heeft Vogelzang weer nieuwe contacten opgedaan die interesse tonen om verder te ondersteunen bij deze onderzoeken. Hoe? Bijvoorbeeld door te kijken naar de reflecties die leerlingen zeggen. Wat zeggen deze over de medemens of over hun wereldbeeld? En zie je terloops het perspectief veranderen? ‘’Ik vind het heel mooi als hogescholen of universiteiten vragen stellen over onze onderzoeken, want dan komen deze relevante vragen ook de school in. Het is een mooie manier van feedback, die je anders nooit krijgt.’’

De relevantie van een Auctoraat is voor andere scholen ook heel groot, meent Vogelzang. ‘’Het ideale beeld is dat elke vo-school een Auctoraat heeft. Je zou kunnen denken aan thema’s als inclusief onderwijs of kansengelijkheid. Met dit laatstgenoemde thema wil een andere school al aan de slag. Dat is ontzettend snel en positief om te zien. Het onderzoek doen helpt namelijk om het onderwijs te verbeteren.’’

De Stichting Auctoraten Voortgezet Onderwijs, waar Verus ook bij betrokken is, helpt scholen met het opzetten van een Auctoraat. Zo sta je er niet in je eentje voor en heb je kritische sparringspartners die je helpen. De Stichting Auctoraten is bedoeld voor alle scholen in Nederland, niet alleen specifiek in de christelijke of katholieke hoek. Wil je meer informatie over de Stichting Auctoraten? Bekijk dan hun website.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten