Publicatie-
datum:

16 maart 2022

Publicatiedatum: 16 maart 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

De leraar, de leerlingen maar ook de adviseur van Verus hadden volledig hun aandacht bij de les. Maar het gevaar bij het gebruik van drones is de mogelijkheid tot onverhoopte schade. Denk aan schade aan derden zoals een voorbijganger die per ongeluk wordt geraakt of schade aan de drone zelf. Dit is niet gedekt binnen de huidige aansprakelijkheidsverzekering en kan hier ook niet op meeverzekerd worden. Hiervoor dient een aparte droneverzekering afgesloten te worden.

Regelgeving

Ook kan er schade ontstaan aan de leerkracht of leerlingen die de drones besturen. Als werkgever kan je hiervoor aansprakelijk zijn. Om dit risico wel te verzekeren, kan er een clausule op de aansprakelijkheidsverzekering opgenomen worden. Ook is er een vergunning/registratieplicht voor drones van toepassing. Per 31 december 2020 is er eveneens een Europese regelgeving voor drones.

In onderstaand filmpje van het RDW wordt helder uitgelegd wat deze regelgeving voor jou betekent.

Wil je meer weten over het verzekeren van een drone of de risico’s bij het gebruik van drones? Neem dan contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten