Publicatie-
datum:

29 juni 2023

Publicatiedatum: 29 juni 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

De druk op scholen in het po en vo is door het lerarentekort enorm. Het onderwijs komt in de knel. En volgens de ramingen neemt dit tekort niet af, maar juist verder toe na 2030. Voorzitter Edith Hooge zegt in het bericht namens de Onderwijsraad: “Omgaan met het hardnekkige en ongelijk verdeelde lerarentekort is een zaak van iedereen. Prijs je dus niet rijk als je geen last heb van tekorten, maar toon je solidair en schiet scholen te hulp die er wel mee te maken hebben.”

Onderwijs geven met minder leerkrachten

In het verkenningsrapport geeft de raad een aanzet voor handelingsopties om onderwijs te blijven geven, ook als er minder leraren zijn. Deze opties zijn in twee richtingen: de beperkingen van het onderwijs in inhoud/tijd en de manier waarop het werk in scholen wordt georganiseerd / welke mensen en middelen daarbij nodig zijn. Ook wordt rekening gehouden met sociale ongelijkheid, dat dus meeweegt bij de keuzes voor en uitwerking van handelingsopties.

De Onderwijsraad benadrukt dat dit ingrijpende opties zijn, met grote implicaties voor het beroep van leraar, de onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. Volgens de raad zorgt het geven van onderwijs in een tijd van tekorten ervoor dat we pijnlijke keuzes moeten maken. Maar die keuzes moeten volgens hen wel worden gemaakt zodat scholen het lerarentekort het hoofd kunnen bieden.

Uit de onderwijspraktijk

Verus sprak onlangs met onderwijsbestuurder Jan Hol van de Christelijke Hogeschool Ede over regionale samenwerking in de aanpak van het lerarentekort. Hol is duidelijk: “Laten we als onderwijsbestuurders een zelfbewuste houding innemen en in onze dilemma’s zelf de regie pakken.” Hij reikte in dit interview enkele opties aan die mogelijk helpen bij de aanpak van het lerarentekort. Denk hierbij aan arrangement voor zij-instromers met behoud van hun salaris, een gedifferentieerde cao en woonruimte voor onderwijspersoneel.

Podcast

In de nieuwste aflevering van pdcst23 is Jacquelien Bulterman, onderwijsonderzoeker en auteur van 'Het lerarentekort: pleidooi voor vakmanschap', te gast. In het gesprek kaart zij aan dat het vakmanschap van leraren niet centraal wordt gesteld, waardoor we er onvoldoende in slagen om beginnende leraren het vakmanschap te leren. Ze geeft aan dat er door de huidige structuur het lerarentekort wordt versterkt en het onderwijs in het slop raakt. In de podcast geeft Bulterman een analyse hoe het onderwijs weer in positieve spiraal kan komen. Hierbij is respect voor het vakmanschap en ruimte voor leerkrachten een belangrijk aspect.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten