Publicatie-
datum:

25 augustus 2021

Publicatiedatum: 25 augustus 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

De toelage is bedoeld voor scholen waar het een grote opgave is om eventuele leerachterstanden weg te werken. Bijvoorbeeld op scholen waar leerlingen meer begeleiding en hulp nodig hebben is dit extra ingewikkeld, omdat zij al kampen met een fiks personeelsverloop en vacatures daar lastiger worden vervuld. ‘’Goed personeel is juist nu hard nodig om alle leerlingen een kans op een volwaardige toekomst te geven. Daarom maken we het mogelijk om het personeel op deze scholen extra te belonen tijdens de looptijd van het NPO’’, zei demissionair minister Arie Slob.

Recht

De scholen die recht hebben op deze toelage krijgen hier zo snel mogelijk bericht over. Ook kun je dit hier terugvinden. Het bedrag kan per vestiging verschillen, afhankelijk van het leerlingenaantal. Het onderwijspersoneel dat in de medezeggenschapsraad zit, moet instemmen met de toelage.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten