Publicatie-
datum:

15 februari 2023

Publicatiedatum: 15 februari 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Waar vind ik de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen?

De stichtings- en opheffingsnormen per gemeente zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Start procedures kan alleen in juni

Mocht je een dislocatie willen verzelfstandigen, dan moet je in de periode van 1 tot en met 30 juni 2023 hiervan een melding doen in Mijn DUO. Voor procedures die starten in juni 2023 geldt de teldatum van 1 februari 2022.

Voorwaarden en inhoud procedure

De te verzelfstandigen dislocatie/nevenvestiging moet voldoen aan de stichtingsnorm en de overblijvende hoofdvestiging moet groter zijn de opheffingsnorm. Daarnaast moet tijdens de procedure o.a. een verzelfstandigingsplan (o.b.v. prognoses) worden opgesteld en beschreven worden hoe aan de deugdelijkheids- en kwaliteitseisen wordt voldaan. Alle benodigde informatie over de procedure vind je op de website van DUO.

Het kan zijn dat op dit moment de teldatum op de website van DUO nog niet is aangepast. Verus verwacht dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

*Artikel 10 van Regeling voorzieningenplanning po 2021.

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan horen we dat graag.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten