Publicatie-
datum:

28 september 2022

Publicatiedatum: 28 september 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Dat betekent dat er niet meer kort opeenvolgende afleveringen over één thema (bijvoorbeeld inclusiviteit) verschijnen. In de jaarreeks zullen de podcasts verspreid over de maanden verschijnen, waardoor wij sneller kunnen inhaken op maatschappelijke en actuele ontwikkelingen.

Zo spreken wij in de eerste aflevering van deze reeks met Merel van Vroonhoven, die nu voor de klas staat in het speciaal onderwijs. In deze podcast gaat zij dieper in op haar drijfveren om in het speciaal onderwijs te werken. ‘’Onze samenleving is nog lang niet inclusief. Het is nog lang niet zo dat het er niet toe doet wat voor achtergrond je hebt voor je kansen.’’

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten