Publicatie-
datum:

8 juli 2020

Publicatiedatum: 8 juli 2020
Onderwijskwaliteit

Van Meenen pleit daarom voor een ‘rijke schooldag’ met onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, een warme lunch, natuur en huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen. Andere belangrijke punten zijn gratis kinderopvang voor elk kind, alle kinderen samen naar school (afschaffen eindtoets in groep 8 en invoering gemengde brugklassen tot 14 jaar) en meer salaris en minder lesuren voor leraren. Daarnaast zet D66 in op directe bekostiging aan scholen in plaats van schoolbesturen. Leraren en ouders weten volgens hem veel beter waar het onderwijsgeld aan moet worden besteed.

Lees de onderwijsvisie van D66.

Gerelateerde berichten