Publicatie-
datum:

17 november 2021

Publicatiedatum: 17 november 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Het drempelbedrag voor opdrachten voor werken is verhoogd naar € 5.382.000,-. Het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden, zoals onze onderwijsinstellingen, voor leveringen en diensten gaat naar € 215.000,-.

Knipsel

Wanneer Europees aanbesteden?

Met deze wijziging kan het zijn dat je een aantal (interne) documenten moet aanpassen. Bijvoorbeeld jouw inkoopbeleid of verantwoordingsdocumenten. Belangrijk blijft de vraag wat de verwachte opdrachtwaarde zal zijn. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de bepaling van de best passende inkoopprocedure. Komt de waarde gedurende de hele looptijd (inclusief verlengingen) boven het nieuwe drempelbedrag uit, dan zul je in de basis Europees moeten aanbesteden.

Vragen over inkopen en aanbesteden?

Neem contact op met Joost Rog, adviseur inkoop en aanbesteden (inkoophelpdesk). Mail hem direct: [email protected] of bel hem even op: 06 20 79 43 62.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten