Publicatie-
datum:

12 januari 2022

Publicatiedatum: 12 januari 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

De afgelopen periode hebben zich meerdere schoolbesturen gemeld die graag willen deelnemen. Daarom start Energie Voor Scholen een nieuw collectief (Europees aanbesteed) voor de periode 2023 – 202. Door deel te nemen profiteren schoolbesturen van de zeven voordelen die 70 tot 80% van de PO en VO-scholen gewend zijn:

  1. Kostenbesparing: door de collectieve inkoopkracht lagere energietarieven
  2. Gemak: je hoeft niet iedere vier jaar zelf (Europees) aan te besteden
  3. Zekerheid: je bent verzekerd van vaste tarieven
  4. Persoonlijk: Karin Michgels staat je bij met kennis en adviezen
  5. Samen: als onderwijssector vormen we één sterk collectief
  6. Vergroening: het collectief voldoet aan de norm voor 17,5% duurzaam opgewekte energie maar biedt ook 100% groene energie
  7. Kennis: het collectief geeft onafhankelijk advies over vele energie-onderwerpen

Meer informatie en aanmelding voor deze aanbesteding: www.energievoorscholen.nl.

Informatiebijeenkomst nieuwe deelnemers

Energie Voor Scholen (EVS) is bezig met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding 2023 t/m 2025. In de aanloop informeert EVS schoolbesturen die nog niet meedoen over de voordelen en mogelijkheden van het inkoopcollectief. De bijeenkomst op donderdag 27 januari 2022 van 14.00 tot 15.30 uur is gratis online bij te wonen en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via [email protected].

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten