Publicatie-
datum:

7 december 2022

Publicatiedatum: 7 december 2022
Bedrijfsvoering Samen besturen

Een van de onderwerpen waar we over in gesprek gaan, is grensoverschrijdend gedrag. Verder willen we aandacht besteden aan P&O-aspecten van de Integrale Kindcentra. Heb je zelf onderwerpen, of wil je een bijdrage leveren aan de voorbereiding? Meld het ons.

Verdere informatie en opgeven kan via Kees Jansen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten