Publicatie-
datum:

29 november 2023

Publicatiedatum: 29 november 2023
Burgerschap Samen leven

In principe is de kennis van Nederlandse leerlingen gelijk aan het internationale gemiddelde. Maar in vergelijking met de Scandinavische landen en bijvoorbeeld de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duitsland, loopt Nederland achter. Ook is de kennis van Nederlandse leerlingen over de democratie lager dan zes jaar geleden, toen dit onderzoek ook werd uitgevoerd.

Verschillen

In vergelijking met andere landen is de groep die het laagste scoort in Nederland naar verhouding groot: één op de zeven jongeren. De verschillen tussen scholen zijn bovendien aanmerkelijk groter dan in andere landen. Daarnaast bestaan er in Nederland grote verschillen tussen jongeren met ouders met een verschillende opleidingsachtergrond (zoals ho/wo versus mbo) en tussen jongeren met of zonder migratieachtergrond, stelt het onderzoek. Opvallend is ook dat jongeren in Nederland minder vertrouwen hebben in de eigen burgerschapsvaardigheden dan leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen.

Burgerschapsonderwijs

Verder wijst het onderzoek uit dat er nog te weinig aan burgerschap wordt gedaan in het onderwijs. Leraren besteden nog te weinig aandacht aandacht aan verschillende perspectieven op politieke en maatschappelijke onderwerpen, diversiteit en inclusie. Nederlandse leerlingen zeggen – in vergelijking met hun leeftijdsgenoten elders – dat ze op school minder meekrijgen van burgerschapsvorming.

Verdere thema's in het onderzoek

Het Nederlandse deel van het onderzoek gaat verder nog in op de steun voor de democratie onder jongeren en de bereidheid om te gaan stemmen. Ook maakt het de kloof tussen de burgerschapskennis van leerlingen zichtbaar als het gaat om opleidingsniveau van de ouders. Verder zijn er ook verschillen tussen de culturele achtergrond van leerlingen.

Verus kan helpen

Hoe geef je nu in een hele diverse samenleving les in burgerschap? En hoe ga je om met al die verschillende meningen en visies op goed leven? De identiteitsadviseurs van Verus zijn specialisten op dit gebied en kunnen jouw school met jouw specifieke leerlingenpopulatie bijstaan in het begeleiden van deze vraagstukken. Neem vrijblijvend contact op met Jacomijn van der Kooij of Erik Renkema. Zij helpen je graag verder!

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten