Publicatie-
datum:

5 oktober 2022

Publicatiedatum: 5 oktober 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Het gaat bij een duurzame kwaliteitscultuur uiteindelijk om het realiseren van goed onderwijs. Goed onderwijs is echter een paradox: enerzijds wordt er van de school gevraagd om goed onderwijs te realiseren en anderzijds weten wij niet precies wat goed onderwijs is voor leerlingen en wat zij van het onderwijs verlangen. Goed onderwijs is veel meer dan een dichtgetimmerd curriculum, leerlingopbrengsten of doorstroomcijfers; dat ervaren we allemaal. Goed onderwijs is ook een zoektocht naar antwoorden op het beroep van de leerling en daarmee gericht op een toekomst die zich nog openen moet. Dat vraagt om een continu gesprek tussen alle betrokkenen bij het onderwijsveld.

Werkwijzes

Om dat continue gesprek goed te kunnen voeren hebben Sandra en Theo een aantal werkwijzes uitgewerkt om concreet aan de slag te gaan met een duurzame kwaliteitscultuur op school. Kenmerkend voor deze werkwijzes is de narratief waarderende benadering. De kernvraag van de benadering is de wijze waarop onderwijsprofessionals betekenis geven aan de opdracht waar zij en de school voor staan vanuit eigen idealen van goed leven en goed samenleven.

‘Narratief Waarderen’ is een prachtige, meer praktische aanvulling op het literaire repertoire van Geïnspireerd Goed Onderwijs. In het publieke debat heeft Verus zich in het verleden laten horen met Gedachten bij Goed Onderwijs en de bundel Waar is het onderwijs goed voor? Waar Gedachten bij Goed Onderwijs een inspiratiebron is voor scholen om vorm te geven aan goed onderwijs, zorgt de bundel onder redactie van Chris Hermans Waar is het onderwijs goed voor? voor een meer filosofisch-inhoudelijke positionering van het denken binnen Verus over goed onderwijs.

Ook een exemplaar?

Je kunt een gedrukte versie van de publicatie bestellen via [email protected]. Per lid/schoolorganisatie mogen er maximaal drie fysieke exemplaren gratis worden bijbesteld.

Narratiefwaarderen2

Digitale publicatie Narratief Waarderen

Download
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten