Publicatie-
datum:

24 juni 2020

Publicatiedatum: 24 juni 2020
Onderwijs en samenleving

Achterstanden opgelopen als gevolg van het afstandsonderwijs? “Dat is bij ons niet gebleken,” zegt algemeen directeur Marco van der Zwaard van HSN, met zes scholen in Nijkerk. Nadat de scholen daar vorige maand weer opengingen, is er eerst veel met leerlingen gesproken om te zien hoe het met hen gaat, en ook waar zij staan in hun ontwikkeling, vertelt hij. “Daarbij was een grote rol voor de IB’ers weggelegd en is er veel geobserveerd.”
De methodetoetsen bepalen verder of een kind wel of niet overgaat, legt de directeur uit. “Op basis daarvan hebben de IB’ers een advies uitgebracht.”

Op Octantschool De Vlinderboom in Pijnacker menen ze over het algemeen wat hiaten in de ontwikkeling te zien sinds het afstandsonderwijs. “De spelling is wat achter gebleven,” zegt schoolleider Hanneke de Frel. “Daar zijn we nu wat meer mee aan de slag.” Maar kinderen zullen daardoor niet blijven zitten, vertelt ze. “Als zij het voor de lockdown goed deden, dan is de verwachting dat ze weer snel zullen inlopen met het klassikale onderwijs. Zij hebben op sommige vlakken dan misschien wat verlengde instructies nodig, met soms wat huiswerk.”

Citotoets

Van kinderen waarbij sowieso al twijfel bestond bij het eerste rapport na de kerst, is het een ander verhaal, zegt De Frel. “Als een leerling er voor de lockdown al niet goed voor stond, dan moet je ook niet willen dat ze toch overgaan, want daar zou je het kind pas echt te kort mee doen.”
De school gaat nog wel de citotoets doen. “Nu alle kinderen er weer alle dagen zijn, gaan we daar mee beginnen. De resultaten zullen we sowieso niet gebruiken voor het rapport, maar vooral om te meten waar elke leerling staat. Zodat we kunnen zien waar we de komende tijd, dus ook na de zomervakantie, extra op moeten inzetten met de lessen, bijvoorbeeld met betrekking tot spelling.”

Rapporten

Ook op de Don Carto in Tilburg zien ze er op toe dat de lockdown geen invloed heeft op de overgangsrapporten. Ze spreken daar sowieso liever niet van achterstanden, zegt schoolleider Nikkie van Groenendaal. ”Want dat is zo negatief, temeer omdat kinderen juist ook andere dingen hebben geleerd afgelopen periode.”
Leerlingen die voor het afstandsonderwijs goed in de pas liepen, en nu wat minder uit de verf komen op een aantal vlakken, zullen niet blijven zitten. “Die zullen we zo veel mogelijk bijspijkeren met verlengde instructies. De verwachting is dat zij de lesstof dan wel weer oppakken. We vinden het in deze periode vooral belangrijk dat kinderen zich weer helemaal veilig en vertrouwd op school voelen en vooral genieten. Binnenkort zullen we wel citotoetsen afnemen. Die zullen we misschien ook vermelden op de rapporten, maar meer om aan ouders te laten zien waar hun kinderen nog hulp bij kunnen gebruiken.”

Contact met ouders

Op de Prins Mauritsschool in Tiel, locatie West, een school met nieuwkomers en mulitculturele kinderen in een uitdagingswijk, zijn er verrassend genoeg geen problemen ontstaan na de lockdown, zegt schoolleider Kristel Klokke. “De cito-toetsen moeten het nog uitwijzen, maar we denken dat er nauwelijks achterstanden zijn.” Hoe de school dat voor elkaar kreeg? De schoolleider: “Wij werken met Snappet, dat is een systeem waarin het werk van kinderen automatisch wordt nagekeken. Daardoor hebben wij er continu zicht op of er bijvoorbeeld extra instructies nodig zijn. Dus ook tijdens het afstandsonderwijs konden wij aldoor zien hoe de ontwikkeling ging en of er stagnatie was. Zo ja, dan konden we gelijk bijspringen.”

Een veelgehoord probleem op scholen, zeker ook in uitdagingswijken, is dat niet alle kinderen toegang hadden tot de juiste digitale apparatuur, met hulp van thuis. Dat speelde niet op de Prins Mauritsschool, legt Klokke uit. “Alle leerlingen hadden of zelf een device of hebben er één van school geleend, waardoor ze ook echt allemaal tegelijk van start konden met het afstandsonderwijs. Daarnaast hadden wij al goed zicht op de thuissituatie van kinderen en zijn er goede contacten met de ouders. Dat komt ook omdat het wijkteam van de gemeente bij ons in de school zit. De lijntjes over en weer zijn kort. Er zijn daardoor ook geen kinderen buiten de boot gevallen bij ons.”

Gerelateerde berichten