Publicatie-
datum:

2 april 2020

Publicatiedatum: 2 april 2020
Juridisch

Inhoud wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden waarmee de minister kan ingrijpen bij slecht functionerende scholen uitgebreid. De uitbreiding van het zogenaamde bestuurlijk instrumentarium bestaat uit:

  • het invoeren van een spoedaanwijzing;
  • een bevoegdheid tot schorsen van recht tot diplomering/examinering van private mbo-instellingen;
  • de uitbreiding van de definitie van wanbeheer;
  • verplichting tot het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo;
  • uitbreiding van de beëindiging van de bekostiging in po/vo;
  • de aanscherping van de wettelijke termijn van het toezichtproces.

Reageren

Gerelateerde berichten