Publicatie-
datum:

13 mei 2020

Publicatiedatum: 13 mei 2020
Onderwijs en samenleving

Rog had graag gezien dat er al een protocol was vóórdat de basisscholen afgelopen maandag weer opengingen. ‘’Het is belangrijk om schoolleiders, besturen en medewerkers zo veel mogelijk zekerheid te bieden als er een besmetting komt, of het vermoeden daartoe bestaat. Zij weten nu niet wat ze moeten doen als het gebeurt. In het opstartprotocol voor scholen staat er niets over vermeld. Moeten ze een klas isoleren, of de hele school sluiten? Dat blijft nu volstrekt onduidelijk,” aldus het Kamerlid.

Elke dag één te veel

Je kunt dat soort dilemma’s niet aan de besturen en schoolleiders zelf overlaten, meent hij. “Dat is veel te verantwoordelijkheid voor hen als het misgaat.” Tot zijn ‘verbijstering’ heeft de minister echter nog geen werk van de motie gemaakt, terwijl de basisscholen inmiddels weer open zijn. Hij heeft hem daarom gerappelleerd zo snel mogelijk met het protocol aan de slag te gaan, in samenwerking met zorg- en onderwijsprofessionals, waaronder de GGD. Rog: “Het zal er niet meteen vandaag of morgen liggen, maar ondertussen is elke dag met onduidelijkheid er een te veel.”

Meerdere besmettingen

Het huidige protocol gaat pas in als er meerdere besmettingen zijn volgens Rog. De CDA-politicus: “Alsof één besmetting al niet genoeg is om grote problemen te veroorzaken. Kijk naar de verpleeghuizen waar we te laat waren met handelen, waardoor het virus zich sterk kon verspreiden.” Het ministerie van OCW laat weten dat de GGD wel degelijk in actie komt bij een eerste bevestigde besmetting. "De richtlijn is dan dat er bron- en contactonderzoek volgt."

Gerelateerde berichten