Publicatie-
datum:

8 december 2021

Publicatiedatum: 8 december 2021
Onderwijskwaliteit Samen leven

Vanuit Verus is Jacomijn van der Kooij betrokken bij de Stichting Auctoraten. In eerste instantie kwam dit door een gesprek dat zij had met Mathilde Tempelman-Lam en Martin Jan de Jong, de latere oprichters van de stichting. ‘’Martin Jan was toentertijd al enthousiast over het idee en zag veel mogelijkheden. Sindsdien hebben we veel contact gehad over het Auctoraat, ook in verband met de onderzoeksagenda van Verus waar het MBO, HBO en WO al in vertegenwoordigd zijn. Toen de stichting werd opgericht, is in overleg met het College van Bestuur van Verus gevraagd ik of namens de organisatie een kwaliteitszetel in het bestuur van de stichting wilde innemen.’’

Leo van Hoorn zit sinds twee jaar in de Raad van Toezicht van het Greijdanus, waar hij Mathilde en Martin Jan leerde kennen. ‘’Ik ben al vele jaren betrokken bij het HBO en WO. Toen ik werd gevraagd om deze plek in het bestuur in te nemen, leek me dat gezien de aard van de vraag en kansen die er liggen, een heel goed idee. Met een Auctoraat doe je namelijk onderzoek mét docenten in plaats van voor hen of over hen. In de keten van de praktijk waarin de docent actief is, is dit ontzettend belangrijk. Een Auctoraat biedt een reflectieplek, waar docenten in gezamenlijkheid kunnen nadenken over de diepere betekenis van hun werk. Om dit goed te faciliteren, vraagt dit een vorm van regie en ondersteuning die wij vanuit de stichting kunnen bieden.’’

Eigen plek

Van der Kooij sluit hierbij aan dat het voortgezet onderwijs wel vaak onderwerp van onderzoek is geweest, maar dat er niet vaak onderzoek wordt gelokaliseerd en neergezet in het voortgezet onderwijs zelf, waarin het VO ook zelf verantwoordelijk is voor vernieuwing, ontwikkeling en kennisdeling. ‘’Het is mooi dat met de stichting dit een eigen plek krijgt en om zo praktijkgericht onderzoek te stimuleren.’’

De stichting faciliteert het uitwisselen en leren van elkaar op het gebied van Auctoraten. Zoals het nu gebeurt, gaan auctor Hans Vogelzang en Tempelman-Lam naar geïnteresseerden toe om het persoonlijke gesprek te voeren en in de toekomst ook verbindingen te leggen met andere scholen. Dit doen zij ook vanuit eigen ervaring, met het eigen Auctoraat Brede Vorming op Greijdanus. Er heeft zich op dit moment al een geïnteresseerde scholenorganisatie bij hen gemeld die graag een Auctoraat wil opzetten en ook het Auctoraat Brede Vorming heeft inmiddels al een netwerk verzameld van scholen met wie samen praktijkonderzoek wordt gedaan. ‘’Met een groepje van vier scholen zijn we bezig geweest met onderzoek, hebben we gespard over wat we tegenkwamen in de praktijk en hoe we dit dienstbaar laten zijn aan de jongeren in de school’’, vertelt Tempelman-Lam.

Profileren

Voor de toekomst hoopt Van Hoorn dat geïnteresseerde scholen zich profileren op een bepaald thema en dat hiermee verspreid over het hele land, van Terneuzen tot Dokkum, Auctoraten inrichten. ‘’Denk aan een Auctoraat dat zich bezighoudt met stadsproblematiek, armoedebestrijding of duurzaamheid. Het is mooi als er op die manier een profiel ontstaat en dat wordt verdiept door onderzoek. Mijn droom is dan ook dat de stichting een smeeroliefunctie heeft. Daarmee bedoel ik dat wij niet eigenaar worden van het onderzoek, maar juist verbinding leggen en een ondersteunende rol hebben in de ontwikkeling van scholen en hun onderzoek.’’

Over een jaar hoopt Van der Kooij dan ook dat het fenomeen Auctoraat een bekende term is in onderwijsland. ‘’Het zou mooi zijn als de boodschap van wat het kan opleveren, wordt verspreidt. Op die manier werkt het ook door in het ontstaan van lijntjes met andere organisaties.’’ Van Hoorn hoopt over een jaar in ieder geval een vijftal scholen te hebben die zich op onderscheidende thema’s met elkaar, ondersteund door de stichting, geïnspireerd zijn door het idee van een Auctoraat. Elke school kan hier overigens aan meedoen, ongeacht identiteit, kleur of locatie.

Voor Verus ligt hier in ieder geval ook een interessante rol, aangezien de vereniging veel contact heeft met zijn leden. ‘’Wij komen bij hen over de vloer en kunnen op die manier makkelijk een link leggen als wij horen wat er bij hen speelt’’, zegt Van der Kooij.

Interesse?

Wil jij meer weten over de Stichting Auctoraten of wil je graag sparren met Auctor Hans Vogelzang en Mathilde Tempelman-Lam over eventuele mogelijkheden? Vogelzang is als pionier in het Auctoraat zelf het aanspreekpunt en Tempelman-Lam helpt je graag bij het leggen van een verbinding of om je een stapje op de goede weg te helpen. Neem contact met hen op via [email protected].

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten