Publicatie-
datum:

23 januari 2020

Publicatiedatum: 23 januari 2020
Bedrijfsvoering Samen sterker

Doel van de meldplicht die is ingesteld door de overheid, is het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot. De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Het betreft energiebesparende maatregelen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder is.

Dwangsom 1000 euro

Deze melding had u uiterlijk op 1 juli 2019 moeten doen. Als u nog niet heeft gemeld welke energiebesparende maatregelen uw school neemt, bent u volgens de wetgever in overtreding. Als blijkt dat uw school (of scholen) nog niet aan de meldplicht hebben voldaan, dan kan via de lokale Omgevingsdienst een dwangsom worden opgelegd. Die dwangsom bedraagt in de regel 1000 euro per overtreding.

Uitbesteden?

Wij kunnen ons voorstellen dat het handig is om de verplichte melding uit te besteden. Ons collectief Energie Voor Scholen kan de melding voor u verzorgen. Kijk op www.energievoorscholen.nl voor alle informatie.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten