Publicatie-
datum:

30 september 2020

Publicatiedatum: 30 september 2020
Bedrijfsvoering Samen besturen

De VU organiseert de masterclass zodat directies, bestuursleden of hoofden van financiën van onderwijsinstellingen leren hoe zij aandacht kunnen schenken aan de verbreding van hun maatschappelijke en financiële draagvlak. Het is namelijk ook niet meer zo gebruikelijk voor scholen om hun kerntaken met behulp van particulier geld te verrichten.

Extra

Juist in deze periode is het dan nuttig om na te denken over het oprichten van steun- en vriendenstichtingen, giften, schenkingen, sponsoring of nalatenschappen. In de masterclass, die een voorproef op de modulen van de postacademische opleiding ‘Filantropische Studies' is, wordt hier door prof. dr. René Bekkers en prof. dr. Theo Schuyt dieper op ingegaan.

Zo wordt gekeken naar wat burgers, fondsen en bedrijven beweegt om iets ‘extra’s’ te doen. En hoe kunnen onderwijsinstellingen omgaan met de groeiende inkomensdiversiteit. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen publieke en private financiering.

De masterclass vindt plaats via Zoom op de volgende data:

  • 8 oktober 2020 van 19.30 – 20.30 uur
  • 15 oktober 2020 van 19.30 – 20.30 uur

Aanmelden kan via deze link.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten