Publicatie-
datum:

1 juli 2024

Publicatiedatum: 1 juli 2024
Bestuur en samenwerking Samen besturen

“Het lerarentekort, het mentale welzijn van leerlingen, het wantrouwen naar onderwijsbestuurders en teruglopende leerresultaten laten zien dat er iets mis is. Het menselijke, onvoorspelbare en verrassende heeft plaatsgemaakt voor controle, meetbaarheid, vergelijking en maakbaarheid. Een voorbeeld daarvan is de prestatiefascinatie waar veel leerlingen en studenten onder lijden. Leerlingen worden letterlijk weggecijferd als percentages, grafieken en getallen. Verus wil leerlingen en onderwijsprofessionals weer serieus nemen en het menselijke en wonderlijke van het onderwijs een grote plek geven.”

In oktober zal een documentaire op NPO2 worden uitgezonden door de KRO-NCRV, gevolgd door een theatertour, een impactprogramma met dertig maatschappelijke organisaties en een groot onderwijsfestival waarin het onderwijs de omslag maakt van wegcijferen naar meetellen. Deze focus van Verus past bij de inzet die de afgelopen bestuursperiode is gedaan en nu dus ook voortgezet gaat worden.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten