Publicatie-
datum:

16 april 2020

Publicatiedatum: 16 april 2020
Burgerschap Identiteit

Zelf maakte practor Verschillen waarderen Birgit Pfeifer net een opdracht voor mbo-studenten: Diversiteit in coronatijd. Ze kijken een instructiefilmpje, reflecteren daarop aan de hand van vragen en delen dat met een medestudent om overeenkomsten en verschillen te vinden.

Serieuze vakken

Nu thuisonderwijs de norm is, zou je denken dat de aandacht primair uitgaat naar rekenen, talen, dat soort vakken… Maar burgerschap en levensbeschouwing zijn zeker geen ondergeschoven kindje, zegt Pfeifer. “Scholen hebben een verplichting om aandacht aan deze vakken te geven en nemen die heel serieus. Mbo’s gebruiken juist deze situatie om studenten na te laten denken over wat hun beroep betekent in deze tijd. En ook over existentiële vragen als: Heb ik wel een beroep op deze manier? En wat is mijn betekenis in een wereld die op slot zit?”
“Nu zien we: zelfs een koning kan het krijgen. Iedereen is kwetsbaar en maakt zich zorgen om anderen”, zegt de practor. “Dus nu is juist het moment om te ontdekken wat we gemeenschappelijk hebben.”

Sign of the Times

Zelf werkte ze al eerder met het lesmateriaal van Sign of the Times. Dat is voor deze bijzondere tijd helemaal opnieuw geschreven en ingericht in de online leeromgeving. “Goede filmpjes met goede gespreksvragen”, zegt Pfeifer. “Wel is het raadzaam als docent het gesprek aan te blijven gaan, dat kan ook digitaal. Want sommige vragen komen erg dichtbij.”
De vijf verkorte documentaire afleveringen van Sign of the Times zijn de basis van het lesmateriaal. Elke aflevering wordt gevolgd door een quizje met inhoudelijke vragen over de film, reflectieopdrachten en doe opdrachten. Alles is te vinden op www.nieuwwij.nl/academy en geschikt voor voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees ook

Gerelateerde berichten