Publicatie-
datum:

6 april 2022

Publicatiedatum: 6 april 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Een ontwikkelgroep van bestuurders aangesloten bij Verus houdt zich dit kalenderjaar met deze vragen bezig. Graag betrekt de groep collega-bestuurders in het gesprek met hun ideeën en noties bij deze vragen. Zeker vanuit hun ervaring en expertise kunnen er leidende principes op het spoor gekomen worden. Voor het gesprek zullen onderwijsbestuurders de komende tijd worden uitgenodigd – daarover later meer.

Graag willen we jou, als onderwijsbestuurder, nu al vragen om uw ideeën en noties te delen bij vragen als bovenstaande, en die te maken hebben met jouw leidende principes van goed bestuurlijk handelen. Daarvoor kan de afbeelding bij dit bericht een stimulans zijn: wat roept dit beeld bij jou op over goed bestuurlijk handelen met het oog op goed onderwijs?

Jouw reactie kun je sturen naar Theo van der Zee ([email protected]) en Erik Renkema ([email protected]). Ook voor nadere informatie over de ontwikkelgroep kun je bij hen terecht.

Alvast heel hartelijk dank!

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten