Publicatie-
datum:

13 april 2022

Publicatiedatum: 13 april 2022
Identiteit Samen geloven

Veel scholen hebben een praktijk ontwikkeld waarbinnen leerkrachten hun eigen weg hebben gevonden. Maar er is altijd een persoonlijk invullingsaspect. En wat zegt de vorm van een viering over de school, de leerkracht en de leerlingen?

De lectoraten ‘Samen divers’, ‘Zingeving in nieuwe geloofsgemeenschappen’ en ‘Informele netwerken en laatmoderniteit’ hebben samen met Anneke Meester-van Laar een oriënterend onderzoek verricht naar de viering van Pasen op scholen. Wat blijkt? Het vieren van Goede Vrijdag en Pasen brengt voor scholen en leerkrachten uitdagingen met zich mee. Het is namelijk opereren in een bijzonder krachtenveld van situationele, persoonlijke en professionele factoren. Daarbij voelen leerkrachten soms identiteitsspanningen.

Concrete praktijken

Uniek aan dit onderzoek is dat er vooral is gekeken naar concrete praktijken: het praktisch vieren. Dat is gebeurd vanuit de centrale onderzoeksvraag: in hoeverre en op welk vlak ervaren leerkrachten van verschillende typen christelijke basisscholen professionele identiteitsspanningen bij de vormgeving van vieringen rondom Goede Vrijdag en Pasen op school?

Zo wordt er in het onderzoek dieper ingegaan op hoe je als leerkracht op een christelijke school omgaat met leerlingen voor wie die Bijbel niet meet automatisch vanzelfsprekend is. En wat betekent dit voor de viering van Pasen? Hoe ga je om met handelingsverlegenheid en in welke mate pas je het aanbod op je school aan? En tot slot: in hoeverre breng je als leerkracht je eigen specifieke geloofsopvatting mee in het delen van het Paasevangelie?

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten