Publicatie-
datum:

18 december 2019

Publicatiedatum: 18 december 2019
Burgerschap Identiteit

Lees hieronder het opiniestuk van Pfeifer in Trouw van 19 december

“Jongeren met Afrikaanse achtergrond beginnen hun eigen talkshow”, las ik in ‘Trouw’ van zaterdag 7 december. Want zij herkennen zich niet in de topics van de huidige talkshows. Dit zie ik regelmatig terug bij Mbo-studenten als het gaat om burgerschapsonderwijs. Studenten herkennen zich niet in de topics van de burgerschapslessen die wij voor hen bedacht hebben. De burgerschapslessen zijn bedoeld om studenten voor te bereiden op hun rol als ‘burger’ in onze samenleving. Wij hebben de lessen ingericht vanuit vier dimensies: de dimensie van vitaal burgerschap, de sociaal-maatschappelijke, de economische en de politiek-juridische dimensie. Dit klinkt allemaal zo doordacht en verantwoord, dat het nauwelijks ruimte biedt om te checken of dit wel voldoet aan de behoeften van de studenten. Herkennen zij zich wel in deze burgerschapslessen? Zijn de thema’s die wij daar bespreken ook helemaal hún onderwerpen? Of zijn het alleen de onderwerpen waarvan wij als onderwijsprofessionals en politiek vinden dat we die onder de aandacht moeten brengen?

Bovendien geven studenten aan, dat de gesprekken en discussies in de burgerschapslessen niet altijd op de goede manier gevoerd worden. Onlangs sprak ik een groep studenten, die tijdens een burgerschapsles een heftig gesprek had gehad over Greta Thunberg en haar acties tegen de klimaatverandering. De discussie tussen Greta Thunberg-fans en klimaatontkenners raakte nogal verhit. Na die les smeulde het conflict dat in de klas was ontstaan nog lang door. In de les had namelijk iedereen wel zijn mening kunnen geven en had de docent de vrijheid van meningsuiting benadrukt, maar er werden geen handvatten aangereikt om met de grote meningsverschillen om te gaan. De studenten willen leren wat je doet wanneer de verschillen zo groot zijn, dat de dialoog ontaardt in conflict. En hoe ga je ermee om wanneer de discussie niet meer gaat over dat jouw mening niet oké is, maar dat jij niet meer oké bent?

Daarbij viel op, dat de studenten een andere rol verwachtten van de docent. De studenten vonden dat de docent als persoon meer aanwezig mocht zijn in de discussie. Docenten lijken zich vaak te verschuilen achter het recht op vrije meningsuiting en een neutrale opstelling. Dit is een heel begrijpelijke reactie op de verwijten uit het verleden, dat docenten hun eigen mening teveel verkondigden. Maar studenten hebben behoefte aan een rolmodel, die laat zien hoe je omgaat met schurende meningen en grote verschillen. Ze willen leren hoe je een eigen mening kunt hebben zonder dat dit meteen een conflict wordt met andersdenkenden.

Mijn pleidooi: laten we studenten meer betrekken bij de invulling van de lessen Burgerschap in het mbo. We moeten hen laten meedenken hoe burgerschapsvorming eruit moet zien en wat de rol van de docent daarin moet zijn. Want als we studenten willen laten ontwikkelen tot betrokken burgers, dan moeten we hen eerst tot betrokken studenten laten ontwikkelen. Zodat ze daarna een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een vreedzame samenleving.

Birgit Pfeifer - Practor Verschillen Waarderen bij de Federatie Christelijk Mbo

Lees ook

Gerelateerde berichten