Publicatie-
datum:

9 november 2022

Publicatiedatum: 9 november 2022
Bestuur en samenwerking Samen sterker

Door de achterstand bij het UWV zijn er ook voorschotten uitbetaald nadat een (ex-)medewerker langer dan 104 weken ziek is geweest, omdat de WIA-beoordeling niet tijdig heeft kunnen plaatsvinden. Een voorschot is betaald om te voorkomen dat een (ex-)medewerker geen inkomen heeft. Maar als de uitkering dan uiteindelijk niet werd toegekend of lager werd dan verwacht, kon dit bedrag worden teruggevorderd. Deze voorschotten werden voorheen toegerekend aan de werkgever en werknemer. Oftewel, de rekening van deze voorschotten lag bij de werkgever/werknemer.

Niet toerekenen

Door de oplopende wachttijden bij het UWV is besloten om iedereen een voorschot te verstrekken en deze niet toe te rekenen aan de werkgever en/of terug te laten betalen door de werknemer als blijkt dat er geen WIA-uitkering wordt verstrekt. Ook werknemers die de terugvordering al betaald hadden aan het UWV, krijgen dit geld teruggestort.

De betaalde WGA-voorschotbedragen voor een nog niet definitief toegekende WGA-claim, worden niet meegenomen in de toe te rekenen uitkeringslasten. Dit geldt ook voor de toegepaste kwijtschelding op terug te vorderen voorschotbedragen. Dit betekent dus dat je in de beschikking premie werkhervattingskas 2023 geen uitkeringslasten van de WGA-voorschotten terug mag vinden.

Verus helpt je bij het controleren van de beschikking premiewerkhervattingskas. Je kunt hiervoor contact opnemen met Carola van der Meeren. Zij staat je graag bij.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten