Publicatie-
datum:

4 juni 2020

Publicatiedatum: 4 juni 2020
Onderwijs en samenleving

De VOO besloot dit onderzoek te houden door de vele vragen die zij kreeg over hoe de medezeggenschap betrokken zou moeten zijn en schreef daar een duidelijke handreiking voor. Bij de besluitvorming over de inrichting van het afstandsonderwijs na de sluiting van de scholen op 15 maart is maar liefst 56% van de medezeggenschapsraden niet correct betrokken, zo blijkt uit het onderzoek.

Crisistijden

“Wij hebben er natuurlijk begrip voor dat het in deze situatie niet mogelijk is om reguliere termijnen voor advies- en instemmingsverzoeken in acht te nemen. Maar dat doet niets af aan het feit dat ook in crisistijden – en misschien zelfs wel juist in crisistijden- de wet geldt en het bevoegd gezag op z’n minst een inspanningsverplichting heeft om in de geest van de wet te handelen,” aldus Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs.
“Gelukkig zien we dat na de eerste paniek het aantal scholen waar het wel goed gaat aanmerkelijk toeneemt, maar 24% van de scholen waar het niet goed gaat, is nog steeds veel te veel.”

De meest gehoorde klacht is dat de medezeggenschapsraad wordt geconfronteerd met kant en klare plannen waar niets meer aan te wijzigen valt of die soms zelfs al gecommuniceerd zijn naar de ouders. Ook komt het regelmatig voor dat de directie wel overlegt met het team, of met de personeelsgeleding van de MR, maar niet met de ouders.

Geen doel maar middel

Uit het onderzoek blijken verder opmerkelijke verschillen. Bij een groot deel van de respondenten is de mening over de samenwerking tussen de MR en het bevoegd gezag over het algemeen positief (84%), waarbij ruim de helft de samenwerking met een 7 of hoger beoordeelt. Daar staat tegenover dat 16% de samenwerking een onvoldoende geeft. Over het functioneren van de MR zelf oordeelt 83% positief.

Frijlink: “Uiteindelijk is goede medezeggenschap geen doel maar een middel, namelijk het belangrijkste middel dat we hebben om ervoor te zorgen dat het onderwijs niet alleen een bestuursverantwoordelijkheid is, maar dat ook leerkrachten en ouders werkelijke invloed hebben op de vormgeving van het onderwijs op de scholen.”

Proactief

De Vereniging Openbaar Onderwijs is daarom van mening dat het belangrijk is dat niet alleen medezeggenschapraden, maar ook besturen en schoolleiding goed op de hoogte zijn van de werking van de medezeggenschap op scholen en zich proactief houden aan de verplichtingen die zij op grond van de wet hebben.

Gerelateerde berichten