Publicatie-
datum:

1 juli 2021

Publicatiedatum: 1 juli 2021

Met het NPO heeft het Rijk 8,5 miljard aan incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het wegwerken van leerachterstanden in het onderwijs. Scholen moeten dit bedrag binnen 2,5 jaar besteden, in de hoop deze achterstanden in te halen. Schoolleiders, bestuurders en docenten moeten komen tot een weloverwogen keuze voor prioritering van onderwijsontwikkelingen en speerpunten. Met de essays in deze bundel wil de Denktank van Verus een bijdrage leveren aan de reflectie hierop en de manier waarop we na corona denken over wat goed onderwijs nu eigenlijk is. Vijf denkers (prof. dr. Gerdien Bertram-Troost, dr. Robert van Putten, prof. dr. Renée van Schoonhoven, Sandra van Groningen Msc MA en dr. Theo van der Zee hebben hier hun bijdrage aan geleverd.

Denktank

De Denktank Nationaal Programma Onderwijs van Verus stelde eerder al een brief aan de minister op met een aantal aanbevelingen voor het NPO. Meer dan 1000 bestuurders, directeuren en schoolleiders hebben binnen een week tijd de brief van de Verus Denktank, gericht aan demissionair minister Slob, met aanbevelingen over het NPO ondertekend. Door de massale ondertekening lijkt de boodschap om een ander geluid te laten horen erg gewenst onder Verusleden. De Denktank heeft vervolgens aan een vijftal onderzoekers gevraagd om te reflecteren op het NPO, de achtergronden daarvan en naar de vraag wat goed onderwijs eigenlijk is. Op deze wijze hoopt de Denktank collega’s te ondersteunen in reflectie en de keuzes die voorliggen.

Download hier de essaybundel over het NPO.

Gerelateerde berichten