Publicatie-
datum:

15 september 2021

Publicatiedatum: 15 september 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Wij begrijpen dat je deze brieven het liefst weer direct ter zijde legt of in het mapje: nog te behandelen e-mails “tijdelijk” archiveert. Verus adviseert om dit niet te doen omdat het al weer snel 1 januari is, de datum waarop deze contracten aangepast zijn als je niets van je laat horen. En je wilt toch weten of je nog steeds de meest passende WGA eigenrisicodragerverzekering hebt? En of het nog wel interessant is om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven?

Onderzoek doen

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsregelingen en de collectieve Anw-hiaatregeling worden niet alleen op premieniveau aangepast maar ook zien wij bij Verus dat sommige verzekeraars de voorwaarden aanpassen. En dat is niet altijd gunstig voor jou als werkgever of voor jouw medewerkers. Verus adviseert om onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven. De volgende vragen zijn van belang als je een nieuw contract aangaat of een bestaand contract verlengt: Valt dit (nieuwe) contract onder Europese aanbesteding, zijn medewerkers verplicht hieraan mee te doen en wie betaalt de premie?

Het antwoord is niet eenduidig maar het is wel fijn als het nieuwe contract aansluit bij het beleid dat je hierin wilt volgen. Los van jouw wensen hebben we ook te maken met juridische risico’s . Het komt voor dat een werknemer bewust niet wil deelnemen aan de aanvullende voorziening. Dat is niet zonder risico en ook niet altijd mogelijk. Het is dus raadzaam om bestaande contracten die worden aangepast goed door te nemen.

Bescherming bij arbeidsongeschiktheid

Goed werkgeverschap kenmerkt zich door goede zorg voor medewerkers en aandacht voor hun welzijn en inzetbaarheid. Een voorziening voor inkomensbescherming bij langdurige arbeidsongeschiktheid of bij overlijden is dan een hele geruststelling voor schoolbesturen. Maar het zijn daarnaast ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers. Verus vindt ook dat een premie voor een WGA eigenrisicodragerverzekering niet het enige dat belangrijk is. Vergoedingen voor re-integratiekosten zijn net zo, wellicht belangrijker dan de premie.

Wil je weten of jij nog steeds de juiste keuze hebt gemaakt rondom verzuim en WGA en of de aanvullende regelingen voor jouw medewerkers nog steeds voldoen, of wil je begeleiding bij de aanbesteding of vergelijking van zo’n product? Neem dan contact op met Carola van der Meeren via: [email protected] of bel 06- 21818453. Zij helpt je graag verder!

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten