Publicatie-
datum:

19 mei 2021

Publicatiedatum: 19 mei 2021
Identiteit

Meer vaardigheden leren

Het merendeel van de scholieren wil wel meer vaardigheden leren voor het oplossen van klimaatproblemen. Volgens de opstellers van het manifest schiet het onderwijs wel tekort: "de gevolgen kennen van klimaatverandering op het wereldwijde ecosysteem is ontzettend belangrijk, maar onze interesse reikt verder dan dat. Middelbare scholieren willen ook leren over sociale gevolgen en de invloed van het individu op de opwarming van de aarde. Scholieren hebben de voorkeur om over deze ontwerpen gedurende het gehele schooljaar te leren, bij verschillende vakken. Klimaatverandering heeft immers invloed op alle aspecten van onze maatschappij, en duurzame ontwikkeling betreft alle vakgebieden."

Vier voorstellen aan de politiek

In het manifest worden vier concrete voorstellen gedaan voor het komende regeerakkoord:

1. Een nieuw wettelijk curriculum dat recht doet aan de vraagstukken van deze tijd.

2. Het betrekken van leerlingen bij de samenstelling van het curriculum.

3. Meer vrijheid en faciliteiten voor docenten.

4. Verbod op inmenging in het onderwijs door fossiele industrie

Kamerleden Frank Wassenberg en Christine Teunissen (beide Partij van de Dieren) hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld over dit manifest. Zij vragen onder andere of de minister de voorstellen uit het manifest onderschrijft.

Draagvlak

Het manifest wordt onder andere ondersteund door Teachers for Climate, de coöperatie Leren voor morgen en de Time is Now Foundation.

Gerelateerde berichten