Publicatie-
datum:

28 februari 2024

Publicatiedatum: 28 februari 2024
Bestuur en samenwerking Samen besturen

In september 2024 gaat een nieuwe kennisalliantie voor directeuren in het PO van start. Centraal staat de vraag: hoe ga je als schoolorganisatie op een betekenisvolle manier met tijd om?

We nodigen je van harte uit aan deze Verus Kennisalliantie Tijdsorkestratie deel te nemen. Samen denken we na over betekenisvolle schooltijd, over vertragen en versnellen, over ritme en tempo, over timing en samenspel, over kloktijd en ervaringstijd, over productieve en lummeltijd. We gaan op zoek naar een alternatief voor het populaire timemanagement en onderzoeken hoe we tijd op een goede manier kunnen ont-managen. In de kennisalliantie ontdek niet zozeer hoe je kunt sturen op een efficiënte tijdsbesteding, maar op een betekenisvolle tijdsbesteding. Je ontdekt principes voor tijdsorkestratie in de school en voor je eigen werk als schooldirecteur.

Co-creatie

De werkwijze van de kennisalliantie is die van co-creatie. We kijken samen naar de praktijk, reflecteren erop, en onderzoeken waar de kansen en mogelijkheden liggen om haar te vernieuwen. Je krijgt toegankelijke en relevante literatuur aangereikt, je wordt uitgenodigd om de eigen praktijk in te brengen, en deze en die van anderen te onderzoeken en naar een hoger plan te brengen. Het streven is om de opbrengsten van de alliantie te verwerken in een publicatie. Resultaat van een eerdere alliantie vind je hier.

Interesse?

Wil je meer informatie over deze kennisalliantie of heb je interesse en wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Verus-adviseur Sandra van Groningen, die samen met Verus-adviseur en hoogleraar Theo van der Zee en lector Robert van Putten van de Christelijke Hogeschool Ede deze kennisalliantie gaat begeleiden.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten