Publicatie-
datum:

1 september 2021

Publicatiedatum: 1 september 2021
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Het onderwijsontbijt is een initiatief van profielorganisaties Verus, VOS/ABB, VBS, VGS en ISBO. Alle Kamerleden die het funderend onderwijs in hun portefeuille hebben, zijn hiervoor uitgenodigd. De bovengenoemde thema’s worden aangekaart door middel van interviews met onderwijsprofessionals als directeur-bestuurder Wouter Groot van de Casimirschool in Gouda, lid CvB Fawzia Nasrullah van PCOU/Willibrord, lid CvB Jos Timmermans van Stichting Aves en opleidingsmanager PABO Annelies Kraaiveld van Driestar Educatief.

Ben jij erbij?

Verus en de andere profielorganisaties nodigen jou ook van harte uit om deze ontbijtsessie bij te wonen en de (nieuwe) onderwijswoordvoerders beter te leren kennen. Het ontbijt vindt plaats op woensdag 8 september van 8.30 tot 9.45 uur in Den Haag. De sessie is online te volgen via deze link.

Meeting ID: 978 0724 9350

Passcode: 462781

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten