Publicatie-
datum:

9 april 2020

Publicatiedatum: 9 april 2020
Juridisch

Na vijf jaar was de eindstreep in zicht voor het wetsvoorstel dat volgens de regering de vrijheid van onderwijs vergroot door van nieuw te stichten scholen niet meer te eisen dat zij een erkende richting hebben.

Maar daarvoor moet nog zoveel geregeld worden, regelingen moeten nog van kracht worden, een advieskader ingesteld… En initiatiefnemers, gemeenten, bestaande besturen en alle andere betrokkenen hebben tijd nodig om goed voorbereid van start te gaan. Daarom vindt het ministerie van OCW nu te kort tijd om de wet op 1 juni van kracht te laten worden. Het eerstvolgende moment waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan is 1 juni 2021.

Gerelateerde berichten