Publicatie-
datum:

16 mei 2023

Publicatiedatum: 16 mei 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Met het wetsvoorstel moeten scholen in het po, vo en mbo een strategisch personeelsbeleid opstellen. Hierbij moeten zij rekening houden met afstemming op externe ontwikkelingen die het bevoegd gezag raken (personeelstekort, daling of groei van leerlingen), afstemming van personeelsbeleid op onderwijskundige visie en doelen, duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling van het personeel.

Verder worden in het wetsvoorstel voor het po en vo een aantal arbeidsvoorwaardelijke maatregelen opgenomen, die personeelstekorten tegen moeten gaan. Zo mag er nog maximaal één contract voor bepaalde tijd worden uitgegeven, voor de duur van maximaal een jaar. Ook moet 80% van het personeel in vaste dienst zijn, de minimale betrekkingsomgang 0,8 fte zijn en slechts 5% van de bekostiging mag worden besteed aan personeel dat niet in loondienst is.

Kritische reacties

Bij het wetsvoorstel zijn de nodige vraagtekens te plaatsen. Zo leidde de publicatie van het voorstel tot een kritische reactie van de VO-raad. Volgens de sectorraad miskent het huidige voorstel fundamentele afspraken over arbeidsvoorwaardenvorming die wettelijk aan sociale partners is toebedeeld en ontkent dat gestelde streefcijfers in het voortgezet onderwijs al worden behaald. Je kunt gebruik maken van de consultatie tot 18 juni aanstaande.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten