Publicatie-
datum:

14 juli 2021

Publicatiedatum: 14 juli 2021
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Vrijheid van onderwijs gaat niet alleen over de mogelijkheid om scholen op te richten, maar ook over de vrijheid om op jouw school invulling te geven aan datgene wat de stichter beschouwt als goed onderwijs. Dit is een belangrijk goed, wat ook weer terugkomt in onze recent verschenen publicatie ‘De school als bouwplaats’ van Erik Borgman.

Gelijke kansen zijn voor onze vereniging ook een belangrijk speerpunt. Iedere leerling verdient dit, ongeacht hun afkomst of sociaaleconomische positie. Maar we zien ook – net zoals PvdA – dat gelijke kansen zeker niet overal gerealiseerd worden. Vrijheid van onderwijs wordt daarop aangekaart als het probleem voor gelijke kansen, terwijl Verus juist van mening is dat die vrijheid een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing van de problemen waar het onderwijs vandaag de dag mee kampt.

Drie uitdagingen

Vanuit de gedachte dat er in het onderwijs vrijheid moet zijn voor wat er zich op dat moment afspeelt, komen wij uit op drie maatschappelijke uitdagingen: emancipatie, inclusie en segregatie. De uitdaging rond emancipatie houdt in dat het onderwijs er niet langer voor zorgt dat leerlingen maatschappelijk vooruitkomen, maar dat hun opleidingsniveau wordt bepaald door dat van hun ouders. Een andere uitdaging voor het onderwijs is de kwestie dat ieder kind onderwijs moet krijgen dat bij hem of haar past, oftewel inclusie. En de derde: de toenemende segregatie en de rol die scholen hierbij kunnen spelen als het gaat om integratie.

Bij al deze kwesties is het duidelijk dat de huidige aanpakt onvoldoende werkt. Het is dan ook niet gek dat deze problemen ook in het initiatiefwetsvoorstel aan bod komen. Verus maakt zich hard voor een (her)interpretatie die juist uitgaat van vrijheid van onderwijs, waarmee een nieuw en veelbelovend perspectief boven tafel komt.

Wil je onze volledige inbreng op de internetconsultatie lezen? Klik dan hier.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten