Publicatie-
datum:

9 maart 2022

Publicatiedatum: 9 maart 2022
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Sociale veiligheid is geen technisch vraagstuk. Technische maatregelen kunnen nuttig zijn, maar raken de kern niet. Binnen de pedagogische benadering kunnen de delicate kernvragen gesteld worden, bijvoorbeeld waarom pesten een verleiding kan zijn, of de vraag of pesten werkelijk uitgebannen kan worden. Dat zijn ongemakkelijke vragen, die echter vanwege dat ongemak eerder de weg openen naar het wezenlijke gesprek, dan wanneer de energie geleid wordt naar veel extra papieren maatregelen, die niet verder komen dan de buitenkant. De ervaringen tot nu toe rechtvaardigen naar ons idee deze benadering. In een reactie naar het ministerie van OCW licht Verus dit verder toe. Deze inbreng kun je hieronder downloaden.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten