Publicatie-
datum:

11 januari 2023

Publicatiedatum: 11 januari 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Een lesmethode waar zowel de leerkrachten als leerlingen blij van worden. Dat is de conclusie na al ongeveer drie jaar te werken met Minecraft Education. Maar hoe is de Herenwegschool eigenlijk op dit idee gekomen? “Drie jaar geleden gingen we als school met de burgemeester in gesprek over hoe we kinderen beter in besluitvorming kunnen betrekken, om zo ook burgerschap verder te ontwikkelen. Hieruit kwam een pilot van vijf projecten, waaronder de herinrichting van strandgebied De Wassenaarse Slag, de inrichting van een speeltuin en een veiligere verkeerssituatie rondom onze eigen school. Het voorstel werd gedaan om de kinderen de projecten in Minecraft te laten bouwen en zo is het balletje verder gaan rollen,” vertelt Van den Steenhoven.

Zo haalde de school bij Veilig Verkeer Nederland informatie op over de inrichting van het spel en welke mogelijkheden er zijn. Met behulp van Richard Meijer van Minecraft Education werden de leerkrachten van de Herenwegschool klaargestoomd om de leerlingen te ondersteunen bij de projecten en zijn de bijbehorende lessen ontwikkeld. Bij de methode staan communicatie, creativiteit, karakterbouw, samenwerking en cognitieve skills hoog in het vaandel. Zo worden zowel de sociale als cognitieve vaardigheden telkens gestimuleerd.

Beginnen op een blanco vel

Maar hoe gaat zo’n Minecraft-project dan in zijn werk? “De kinderen beginnen in principe altijd op een leeg vel. Er is nog geen vooraf gebouwde wereld in Minecraft of informatie uitgezocht. Bij een van de eerste projecten over de herinrichting van De Wassenaarse Slag begonnen de leerlingen van groep 7 met een aantal lessen over democratie en besluitvorming. Daarna gingen ze aan de slag met het ophalen van informatie via internet, door gesprekken met de lokale gemeenteraad en andere betrokkenen in het gebied. Zo hebben zij gesprekken gehad met strandtenteigenaren over hun wensen, de eisen van de gemeente wat betreft het aantal invalideparkeerplekken, hebben ze ondervonden hoeveel vrije ruimte zicht de reddingsbrigade nodig heeft en hielden ze rekening met de regels van Staatsbosbeheer. Dat laat kinderen inzien hoeveel er eigenlijk bij besluitvorming komt kijken en dat je zaken niet enkel in je eentje kunt beslissen”, vertelt Van den Steenhoven. Op basis van al hun opgehaalde informatie hebben ze hun voorstel voor De Wassenaarse Slag in Minecraft nagebouwd. Dit voorstel is daarna aan het lokale college gepresenteerd.

Banden met Indonesië

Een van de meest recentere projecten bij de Herenwegschool, The City of Our Future, heeft ook een groot internationaal aspect. Zo wordt de hoofdstad van Indonesië onder meer vanwege luchtvervuiling en overstromingen verhuisd naar Kalimantan. Dat duurt nog wel jaren, maar een plan is daarvoor wel nodig. De leerlingen van de Herenwegschool hebben dit project samen met kinderen van de Indonesische School in Wassenaar uitgevoerd. “De kinderen hebben dus gezamenlijk in het Engels research gedaan naar de grond, flora, fauna, het klimaat en de temperatuur op Kalimantan. Zo kregen ze een goed beeld met wat voor soort gebied ze te maken hadden”, vertellen Van den Steenhoven en Kroon.

Daarna kregen de kinderen ook les van gastsprekers en hebben ze experts uit Indonesië ontmoet. Op basis van opgehaalde informatie hebben de kinderen gezamenlijk met elkaar ideeën uitgewerkt en aan elkaar gepresenteerd. Bij elk project met Minecraft werden de rollen tussen de kinderen verdeeld. Zo waren er journalisten die onderzoek deden, interviewden en ideeën presenteerden, en waren er ook ‘bouwers’ die aan de slag gingen met het ontwerp in Minecraft. Dit prototype werd gepresenteerd en ook continu weer bijgewerkt aan de hand van feedback. “Het mooie hiervan is dat kinderen leren samenwerken en out-of-the-box denken. Zij zien namelijk niet dezelfde beperkingen die wij als volwassenen wel ervaren. Wij worden beperkt door onze bagage, zij zien de oplossingen.”

Samenwerking

“Door dit soort projecten komen kwaliteiten en talenten van kinderen naar boven die je voorheen minder zag. De stille leerling in de klas kruipt uit zijn schulp bij het ontwerpen in Minecraft. Daarnaast werkten de kinderen ook met elkaar samen in het Engels, wat ook weer hun wereldburgerschap versterkt. Er komen veel werelden samen in één project. Het is een mooie combinatie van 21-eeuwse vaardigheden en persoonsvorming. Je laat zien dat je met een spelletje iets serieus kan doen en tegelijkertijd kan de politiek en school kinderen makkelijker betrekken bij besluitvorming in de omgeving. Leerlingen krijgen daardoor ook het gevoel dat ze daadwerkelijk worden gehoord”, aldus Van den Steenhoven.

Als onderdeel van dit project over Indonesië heeft groep 7 eveneens de Eerste Kamer bezocht. Hier werd het belang van het betrekken van kinderen bij besluitvorming nogmaals aangekaart. Ook de ambassadeur van Indonesië sprak zijn lof uit voor het meedenken van de kinderen in dit project. Eveneens heeft de school enkele weken geleden een presentatie bij Microsoft gegeven over Minecraft Education aan schoolleiders, waardoor nu ook steeds meer aanvragen van binnen en buiten Nederland binnenkomen. In dit nieuwe kalenderjaar staat hoogstwaarschijnlijk ook een bezoek bij de Verenigde Naties op de planning om te laten zien welke mogelijkheden Minecraft Education voor de Herenwegschool al heeft geboden.

Bekijk hier een video over Minecraft Education b

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten