Publicatie-
datum:

18 januari 2023

Publicatiedatum: 18 januari 2023
Bedrijfsvoering Samen sterker

Schade die veroorzaakt wordt tijdens stage-activiteiten, kan geclaimd worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de school indien de model stageovereenkomst wordt gebruikt. Materiële schade van het stageverlenende bedrijf is verzekerd tot een bedrag van € 50.000,- indien en zover de stagiair hiervoor wettelijk aansprakelijk is op grond van artikel 6:162 BW. Deze dekking is secundair en is alleen van toepassing als de schade voortvloeit uit de overeengekomen stagewerkzaamheden en niet op enige andere wijze elders is verzekerd.

Bestaande stageovereenkomsten

Verus heeft met de verzekeraar afgesproken dat bestaande stageovereenkomsten niet aangepast hoeven te worden. Ga je een nieuwe overeenkomst aan met een nieuwe stageverlener? Dan adviseren wij bijgaande stageovereenkomst te gebruiken. Het is dus niet nodig om nogmaals de stagebedrijven te informeren. Stage-activiteiten in de Verenigde Staten en Canada zijn niet verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de school.

Voor leerlingen zijn de ongevallen- en doorlopende reisverzekering van toepassing in het geval een leerling in het buitenland stage-activiteiten verricht. De ongevallenverzekeringen kan uiteraard ook worden aangesproken bij stage-activiteiten binnen Nederland.

Wil je verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met verzekeringsadviseur Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten