Publicatie-
datum:

12 juni 2024

Publicatiedatum: 12 juni 2024
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het leveren van een goede prestatie en het ervaren van enige druk daarbij, is niet per se verkeerd. Maar hoge prestatiedruk heeft ook een keerpunt: eentje van stress, depressie of zelfs burn-out. En dan te bedenken dat het leveren van hoge prestaties tegenwoordig de norm is, waarbij leerlingen zich continu met elkaar vergelijken. Genoeg reden om aan de bel te trekken en aandacht te vragen voor deze prestatiefascinatie.

Daarom onderzoeken Verus en CNV de druk die leerlingen wel of niet ervaren om vooral hoge prestaties te leveren. Ook willen we weten wat de gevolgen van deze aanhoudende prestatiedruk voor hen zijn. Behalve de impact op jongeren, gaan we ook na wat onderwijsbestuurders, schoolleiders, leerkrachten en andere professionals hiervan merken. Wat zijn volgens hen de oorzaken van deze prestatiedruk? En wat doen zij om dit te verminderen? Laat het ons weten door onze enquête in te vullen en schroom niet om de vragenlijst verder in je onderwijsorganisatie en onder leerlingen te verspreiden.

De resultaten van de enquête gebruiken we onder meer om in de media aandacht te vragen voor de problematiek van prestatiefascinatie en om mogelijke oplossingen te inventariseren en bij relevante partijen, zoals scholen en politici onder de aandacht te brengen. Deelname aan de enquête is anoniem en het invullen duurt ongeveer 5-10 minuten.

Indien je lid van ons bent, krijg je mogelijk ook een persoonlijke uitnodiging om de enquête in te vullen. Mocht je ervoor kiezen om bovenstaande link in te vullen, dan ‘herkent’ het systeem niet dat jij de enquête al hebt ingevuld. Je ontvangt dan dus vanuit je persoonlijke uitnodiging een herinnering, maar die kun je dan als niet verzonden beschouwen.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten