Publicatie-
datum:

30 juni 2021

Publicatiedatum: 30 juni 2021
Burgerschap Identiteit Samen leven

Vanaf oktober 2021 organiseren wij één keer per maand een online-sessie van 2 uur. In elke sessie komt één perspectief op burgerschapsvorming aan bod, met steeds een korte inleiding (‘keynote’) en interactieve verwerking in breakoutrooms. Aan het einde is er een kort plenair afsluitingsmoment en blikken we kort vooruit naar de volgende sessie. In totaal organiseren we 5 sessies.

Deelname aan de sessies is facultatief. De dialoogsessies verschijnen als een reeks, maar je kunt de sessie(s) aanvinken die je wilt / kunt volgen. Indien je minstens drie sessie hebt gevolgd word je – desgewenst - van harte uitgenodigd voor een (fysieke) reflectiesessie in het voorjaar van 2022.

Dialoogsessies 0

Schrijf je in
Meer info kun je opvragen bij Marijn van den Berg, [email protected], tel. nr. 06 54 98 21 41.

Hopelijk kan aan het einde van de reeks een fysieke reflectiesessie worden georganiseerd. Hierover volgt later nader bericht.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten