Publicatie-
datum:

13 februari 2020

Publicatiedatum: 13 februari 2020
Juridisch Onderwijs en samenleving

Uit het Burgerlijk Wetboek volgt namelijk dat de school alleen maar beroepshalve beschikbare informatie aan een ouder (zonder gezag) dient te verstrekken, als:

  • de ouder daarom zelf heeft gevraagd, én
  • als deze informatie ziet op belangrijke feiten en omstandigheden die het kind en/of zijn of haar verzorging en opvoeding betreffen.

Het gaat hier dus kortgezegd om informatie over de vorderingen/ontwikkelingen van de leerling. Denk hierbij aan gegevens over de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals leerprestaties en/of medische kwesties. Een schoolrapport valt hier ook onder, maar bijvoorbeeld niet de uitnodiging voor een algemene ouderavond en/of een klassenfoto.

Toestemming nodig

Als we vervolgens kijken naar de gegevens die in een leerlingvolgsysteem zijn opgenomen, dan bevat dit systeem doorgaans veel meer informatie dan de hierboven genoemde gegevens. Op deze informatie heeft de ouder zonder gezag geen recht, en dat vormt dus ook de reden om hem of haar tot dit systeem geen toegang te verlenen. Wenst de ouder zonder gezag toch toegang te krijgen, dan zal de (andere) ouder met gezag hiervoor expliciet toestemming moeten geven (óf de leerling zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is).

Let op

Bovenstaande kan echter wel anders komen te liggen als het mogelijk is om het leerlingvolgsysteem zo in te richten dat de ouder (zonder gezag) alleen die (beperkte) informatie kan raadplegen waar hij recht op heeft.

Mocht u naar aanleiding dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de Juridische Helpdesk van Verus via [email protected] of telefonisch via 0348 74 44 60 (van ma t/m vr van 9.00-15.00 uur).

De juristen van Verus maakten een Wegwijzer Weet de weg bij gescheiden wegen. Hierin leggen zij uit hoe u moet handelen in geval van gescheiden ouders.

Gerelateerde berichten