Publicatie-
datum:

20 april 2022

Publicatiedatum: 20 april 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Deze handreiking geeft antwoord op veelgestelde vragen en biedt hopelijk meer houvast voor zowel scholen als gemeenten. Zo vind je onder meer ook informatie over de invulling van het onderwijs, inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. Zo hoopt het OCW scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het invullen van het onderwijs voor deze leerlingen.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten