Publicatie-
datum:

20 april 2022

Publicatiedatum: 20 april 2022

Deze handreiking geeft antwoord op veelgestelde vragen en biedt hopelijk meer houvast voor zowel scholen als gemeenten. Zo vind je onder meer ook informatie over de invulling van het onderwijs, inzet van onderwijspersoneel, de bekostiging en het toezicht. Zo hoopt het OCW scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het invullen van het onderwijs voor deze leerlingen.

Gerelateerde berichten